DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Modernizacja ośrodka jeździeckiego w Baborówku

 

Dofinansowanie – 1 603 200,00 zł

Całkowita wartość inwestycji : 3 206 410,00 zł

 

W ramach modernizacji współfinansowanej przez Ministerstwo Sportu, w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko w 2020 roku powstały dwie nowe areny z podłożem kwarcowym i systemem podsiąkowym: plac A o powierzchni ok 7.000 mkw. oraz plac B o powierzchni ok 2.100 mkw.. Ponadto w ramach modernizacji wybudowano hipodrom o nawierzchni trawiastej z profesjonalnym systemem  drenażowym o powierzchni ok 10.000 mkw. Dzięki możliwości regulacji nawodnienia podłoża, tak wyposażone areny znacząco zwiększyły komfort oraz bezpieczeństwo jeźdźców i koni zarówno podczas wymagającej koncentracji próby ujeżdżenia, jak i podczas próby skoków, w której także sprężystość podłoża ma bardzo duże znaczenie

Zmiany nastąpiły również na trasie próby terenowej, gdyż do użytku oddana została nowa, imponująca przeszkoda wodną, która powstała na miejscu wcześniejszego hipodromu trawiastego. Jej powierzchnia sięga 1000 mkw.

W ramach projektu zrealizowano następujące zakupy:
- 2 mobilne wieże sędziowskie,
- 3 mobilne budki sędziowskie do ujeżdżenia,
- komplet przeszkód do skoków przez przeszkody,
- komplet przeszkód do próby terenowej (kros),
- komplet ogrodzenia przenośnego,
- ciągnik z profesjonalną równiarką do pielęgnacji podłoża.

Przeprowadzone modernizacje będą służyć dalszemu rozwojowi Ośrodka jeździeckiego w  Baborówku oraz jego dalszemu zaangażowaniu w rozwój polskiego jeździectwa. Na terenie Ośrodka do tej pory dwukrotnie odbyły się Mistrzostwa Polski WKKW seniorów oraz od wielu lat rozgrywany jest finał Pucharu Polski WKKW. Cyklicznie na jego terenie odbywają się także zgrupowania Kadry Narodowej WKKW i akcje szkoleniowe, prowadzone we współpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim. Nowoczesna infrastruktura, dostosowana do światowego poziomu, pozwoli więc na dalszy rozwój sportowy reprezentantów Polski w WKKW, co może pozytywnie przełożyć się na osiągnięcia sportowe polskich jeźdźców i amazonek także na międzynarodowych arenach.

Z terenu Ośrodka na porządku dziennym korzystają także reprezentanci Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko. Dwoje z nich – Paweł Warszawski oraz Małgorzata Cybulska – posiada kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021. Dzięki modernizacji infrastruktury zawodnicy będą mogli przygotowywać się w warunkach, dostosowanych do potrzeb startu w Igrzyskach.

Organizacja przez Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko na terenie Ośrodka imprez oraz wydarzeń sportowych pozytywnie wpłynie także na popularyzację sportu i rekreacji na terenie gminy Szamotuły. Zmodernizowany Ośrodek dostępny jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych – w szczególności dla mieszkańców gminy Szamotuły, ogólnodostępny dla sekcji sportowych dzieci i młodzieży oraz sekcji sportowych osób dorosłych. Ze zmodernizowanego ośrodka korzystać będą również kluby i sekcje sportowe oraz osoby prywatne podczas organizowanych cyklicznie zawodów.

Unowocześniona infrastruktura to także nowy potencjał do rozwoju dla samego Ośrodka, ponieważ zawodnicy innych konkurencji jeździeckich – m.in. ujeżdżenia i skoków przez przeszkody – będą mogli rywalizować tu w warunkach technicznych znanych z najlepszych zagranicznych i krajowych aren sportowych.